Movie Scene :: Cargo


Written and Directed by Arati Kadav - engaging scenes make for an enjoyable watch.

"Kabhi bhi kuch bhi hamesha ke liye nahin khatam hota. Kahin na kahin, kuch na kuch toh bach hi jata hai... Hamesha..."

-

Image source: VikrantMFC

Popular Posts